Vi tilbyr produkter av beste kvalitet i rimelige priser:

 • vinduer og dører i et bestemt alusystem,
 • brann- og røyktette dører og vinduer,
 • fasadepersienner,
 • ståldør Jansen,
 • tilbehør til produksjon av vinduer,
 • NYHET: inngangsdør Yawal.

Tjenester:

 • montering av dører og vinduer i Europa,
 • rådgivning angående tetningsteknologi og montering,
 • veiledning angående valg av alusystem,
 • utarbeidelse av termiske og statiske beregninger,
 • prefabrikasjon av alukonstruksjoner av levert materiale,

VIEW SAPA GROUP PRESENTATION

Sapa Building System is a part of Sapa Holding AB, an international industrial group, which manufactures and sells highly processed products based on aluminium.

Sapa Holding AB is one of the leading European manufacturers in its field and has production facilities in several Asian countries, as well as the USA. Sales amount to PLN 7 billion.