För tillverkare

Vi förbereder professionella beräkningar för glas som omfattar:

 • glasets statik ( vi hhjälper hitta glaspaket som passar bäst till väderförhållanden och belastningar)
 • glasets termiska beräkningar
 • beräkningar av glasets akustik
 • diagram med nedböjningar och temperatur i glasets olika punkter
 • beräkningar för glasräcken

För beställare

 • vi hjälper vid att välja den glastyp som gör hela bygget mer lönsamt
 • vi förbereder en presentation för ditt projekt som visar var man kan söka bättre lösningar
 • vi kontrollerar byggprocessen på plats
LADDA NER ETT MALL FÖR BERÄKNINGAR

Projektering

Det gör vi:

 • projekterar lätta, glasade skyddsväggar och ljustunnlar
 • projekterar ventilerade fasader
 • projekterar samt dimensionerar bärande stål- och aluminiumunderlag för fasader
 • dimensionerar fasader

Projektets omarbetning

Vi förbereder kompletta byggprojekt, produktritningar och montagerintingar för samtliga fasadtyper

 • vi ritar detaljer på projektets alla etapper
 • vi ritar detaljer för tillverkning och montage